Guvernul dorește introducerea unei noi categorii de indemnizație specială, prin OUG

Guvernul vrea să introducă prin Ordonanță de Urgență o nouă categorie, pe lângă cele șase deja existente, de beneficiari ai unor indemnizații speciale, care s-ar adăuga oricăror tipuri de pensie.
OUG-ul „este necesar” deoarece CCR a desființat în integralitate aceste propuneri.
Indemnizațiile speciale ar putea fi aprobate în următoarea ședință de Guvern. Prin articolul 210 din Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ, se dorește introducerea unei „indemnizații pentru limita de vârstă pentru primar, viceprimar, președinte al Consiliului județean și vicepreședinte al Consiliului județean.

Persoanele alese începând cu anul 1992 de către cetățeni , prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect și liber exprimat, care au exercitat funcții de autoritate executivă, respectiv primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, care îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare redusă așa cum sunt prevăzute de legislația privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizație lunară pentru limita de vârstă”, se arată la alin (1) al art. 210.

La alin (2) al aceluiași articol se menționează că primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, beneficiază de indemnizație pentru limita de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limita de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare.

În următoarele 11 alineate se stabilește cu exactitate modalitatea de acordare a indemnizației, pentru fiecare situație în parte:

(3) Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate și se calculeaza ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40 % din indemnizația brută lunară aflată în plată.

(4) În cazul exercitării unor mandate diferite în condițiile prevăzute la alin. (3), la calculul indemnizației lunare pentru limita de vârstă se vor avea în vedere indemnizațiile lunare brute aflate în plată, corespunzătoare pentru fiecare funcție.

(5) Pentru mandate incomplete, indemnizația pentru limita de vârstă se calculează proporțional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puțin de un mandat complet de primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte de consilii județene.

(6) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizației pentru limita de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată, la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat după suspendare.

(7) Indemnizația pentru limita de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.

(8) Indemnizația pentru limita de vârstă este supusă impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate.

(9) Cuantumul indemnizației pentru limita de vârstă se suportă din bugetul de stat, și este prevăzut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială prin anexa distinctă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat.

(10) Cererea pentru acordarea indemnizației pentru limita de vârstă se depune la unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe raza căreia și-a exercitat solicitantul mandatul. Situația centralizatoare pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială se transmite administrațiilor finanțelor publice județene, respectiv Direcției generale regionale a municipiului București, după caz, care le centralizează pe județ, respectiv pe municipiul București și le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea fundamentării anexei la legea bugetului de stat pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.

(11) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabilește prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(12) De indemnizația pentru limita de vârstă prevăzută la alin. (1) nu beneficiază primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene care au fost condamnați definitiv pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte de consilii județene, a unei infracțiuni de corupție.

(13) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului se restituie la bugetul de stat.

Sursa: wall-street.ro

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!