Proiect PMB: Recensământ al animalelor cu proprietar din Capitală

Un recensământ al animalelor cu proprietar/deţinător legal de pe raza municipiului Bucureşti ar putea avea loc începând cu anul curent, conform unui proiect de hotărâre supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Municipiului București, până pe data de 12 septembrie, organizarea şi efectuarea recensământului fiind realizate de către Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA).

Informaţiile obţinute vor fi trecute în Registrul de evidenţă a animalelor cu proprietar/deţinător legal de pe raza municipiului Bucureşti, bază de date ce va fi gestionată de ASPA. Registrul va include: numele proprietarului, actul de identitate al acestuia, domiciliul, numărul de telefon, adresa unde este deţinut animalul, date de identificare ale animalului (specie, rasă, culoare, talie, sex, vârstă), data luării în evidenţă a animalului, numărul microcipului, alte date.

Pe perioada desfăşurării recensământului, proprietarii/deţinătorii legali ai animalelor, persoane fizice sau juridice, au obligaţia declarării acestora, în vederea înregistrării lor. Activitatea de recenzare va fi coordonată şi realizată de către ASPA în termen de doi ani maximum de la data intrării în vigoarea a hotărârii.

În cazul decesului sau înstrăinării animalelor, proprietarii au obligaţia ca în termen de 15 zile să informeze ASPA, în vederea operării modificărilor în baza de date. Totodată, proprietarii au obligaţia de a anunţa ASPA despre dobândirea unui animal sau fătarea de pui de către animalele aflate în întreţinere, în termen de 15 zile.

La finalizarea recensământului, ASPA va prezenta o informare Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind rezultatele activităţii de recenzare şi principalele concluzii, împreună cu propuneri vizând perfecţionarea activităţii în domeniu.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: refuzul de a da date, furnizarea de date eronate sau incomplete recenzorilor – cu amendă de la 400 la 800 de lei; neinformarea ASPA în termen de 15 zile de la data decesului sau înstrăinării animalului – cu amendă de la 200 la 600 de lei; neinformarea ASPA în termen de 15 zile de la data dobândirii sau fătării unui/unor animal(e) – cu amendă de la 200 la 600 de lei.

Recensământul va fi realizat prin intermediul recenzorilor desemnaţi de ASPA, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 20.00. Pe durata desfăşurării recensământului, proprietarii au posibilitatea declarării animalelor, personal sau digital, în vederea înregistrării, însă veridicitatea informaţiilor va fi verificată de către recenzori.

Conform referatului de aprobare, în România nu s-a efectuat niciodată un recensământ al animalelor de companie, neexistând decât nişte estimări în acest moment. Se aproximează în ţara noastră un număr de circa 11 milioane de animale de companie, dintre care 4 milioane ar fi câini şi 4,2 milioane pisici. Un studiu realizat în 2015 arată că 48% dintre românii din mediul urban deţin animale de companie.

În Bucureşti se estimează că o familie din trei ar avea un animal de companie.

Proiectul este iniţiat de consilierii municipali ALDE: Tudor-Tim Ionescu, Tomniţa Florescu, Claudiu Catana și Valentin Voicu.

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!