Raportul Primăriei Capitalei cu privire la toaletarea arborilor afectați de ger în luna ianuarie

Luna ianuarie a adus cu ea un fenomen meteo mai rar întâlnit, în urma căruia mulți copaci s-au prăbușit la nivelul Capitalei. Primăriei Capitalei a fost întrebată de către jurnaliștii wall-street.ro de măsurile luate, numărul arborilor tăiați și mai ales plantați, în condițiile în care Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din Uniunea Europeană.

În conformitate cu prevederile art.6, alin. 4) lit. a) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București: În cazul prăbușirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acționa de urgență prin scoaterea rădăcinilor și ridicarea materialului lemnos pentru descongestionarea zonei“, a transmis Primăria București.

Prin urmare, pentru materialul dendrologic aflat pe proprietăți private (ale persoanelor fizice sau juridice) din Municipiul București, lucrările de ridicare a materialului dendrologic prăbușit, precum și scoaterea sistemului radicular al acestuia sunt obligații ale proprietarilor legali ai terenurilor. În cazul materialului dendrologic aflat în spațiile verzi din domeniul public al Municipiul București, lucrările de ridicare a materialului dendrologic prăbușit, precum și scoaterea sistemului radicular al acestuia sunt obligații ale administratorilor legali ai terenurilor, respectiv Administrația Domeniului Public sector 1 – 6, administratorii unităților de învățământ de la nivelul fiecărui sector, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, Administrația Grădina Zoologică, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, explică reprezentanții PMB.

În acest sens, din necesitatea de a întocmi o situație centralizată la nivelul Municipiului București în ceea ce privește numărul de arbori prăbușiți în urma fenomenelor meteorologice extreme, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. a solicitat, în data de 28.01.2019, administratorilor domeniului public de la nivelul primăriilor de sector, precum și administrațiilor aflate în subordinea C.G.M.B, care gestioneaza și îngrijesc spațiile verzi publice, să transmită aceste informații. Ca urmare a centralizărilor, rezultă că la nivelul Municipiului București s-au prăbușit un număr de aproximativ 1.203 de arbori.

Întrebați câți copaci vor fi plantați în viitorul apropiat, pentru a-i înlocui pe cei prăbușiți și, eventual, a elimina din poluare, reprezentanții PMB spun că “se vor face plantări corespunzătoare arborilor defrișați”.

De asemenea, menționăm că la nivelul ASSMB, pentru anul 2019 s-a întocmit caiet de sarcini în vederea încheierii unui contract de servicii de toaletare în valoare de 295.040,00 lei fără TVA, 351.097,60 lei cu TVA”.

În cazul arborilor dezafectați, ca urmare a prăbușirii în urma fenomenelor meteorologice nefavorabile, administratorii/proprietarii de spații verzi au obligația de a înlocui arborii prin executarea altor plantari de arbori.

Pentru arborii deteriorați (coronamente afectate ca urmare a prăbușirii arborilor din vecinătate, arbori din coronamentul cărora s-au rupt șarpante, etc.) administratorii/proprietarii legali ai terenurilor vor aplica lucrările de întreținere/reducere/regenerare a coronamentelor acestora.

Având în vedere informațiile transmise de către administratorii domeniului public cu privire la arborii prăbușiți cu ocazia condițiilor meteorologice extreme din luna ianuarie 2019, Direcția de Mediu urmează să transmită în perioada imediat următoare adrese prin care va reitera obligativitatea de a planta în compensare, în locațiile în care s-au prăbușit arbori, alt material dendrologic tânăr și de a asigura acestui material toate condițiile optime, până la prindere.

În ceea ce privește Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, urmare a înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile cu efecte negative asupra materialului dendrolologic aflat în spațiile verzi din parcurile administrate de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în luna ianuarie s-au executat tăieri succesive (defrișări) la un număr de 76 de arbori, operațiuni în valoare de 44.307,74 lei + TVA. Pentru arborii defrișați, A.L.P.A.B. va executa în perioada optimă plantarea în compensare a 76 arbori tineri cu balot de pământ, achiziționându-se material tânăr (puieti) ce va fi plantat în regie proprie în pepiniera instituției noastre, urmând a fi replantat când va îndeplini condițiile necesare acestei operații”.

În concluzie, fiecare operațiune costă circa 580 de lei/arbore.

Referitor la Administrația Grădina Zoologică, în perioada respectivă s-au efectuat intervenții asupra unui număr de 32 de arbori din incinta Zoo, intervenții care au constat în îndepărtarea ramurilor frânte pentru descongestionarea zonelor afectate, precum și aplicarea tăierilor de corecție acolo unde a fost necesară și posibilă această operațiune. “Menționăm faptul că nu au fost semnalați arbori prăbușiți/dezrădăcinați în incinta Grădinii Zoologice care să necesite operațiuni de tăiere complete, scoatere a rădăcinilor, respectiv plantare în compensare.”

De asemenea, la nivelul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane nu s-au înregistrat arbori căzuți, ci doar ramuri desprinse din coronamentul arborilor. În perioada respectivă, ACCU a intervenit cu forțe proprii pentru ridicarea acestora și descongestionarea zonei. Astfel, în perioada imediat următoare, ACCU nu va lua măsuri pentru plantare în compensare.

Potrivit Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale, în perioada semnalată s-au înregistrat 14 arbori dezrădăcinați/prăbușiți în incinta următoarelor spitale: Spitalul Clinic “Filantropia”, Spitalul de Boli Cronice “Sf. Luca”, Spitalul Clinic de Urologie “Prof. Dr. Theodor Burghele”, Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș””.

De asemenea, au fost efectuate intervenții pentru descongestionarea zonei prin ridicarea șarpantelor/ramurilor prăbușite la următoarele spitale: Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul de Psihiatrie “Dr. Constantin Gorgos”, Spitalul Clinic de Obstetrica și Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu”, Spitalul Clinic “Filantropia”, Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”- Ambulatoriu , Spitalul Clinic de Urologie “Prof. Dr. Theodor Burghele”, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”, Centrul Evaluare și Tratament al Toxidependențelor pentru Tineri “Sf. Stelian”.

photo credit: bucurestifm.ro

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!