Afișe obligatorii în orice magazin în 2019

      No Comments on Afișe obligatorii în orice magazin în 2019

Chiar dacă cele mai multe informații legate de funcționarea unui magazin se găsesc acum pe site-ul acestuia, legea impune existența câtorva afișe obligatorii în orice magazin.

Pe lângă informații esențiale privind datele de contact și orarul de funcționare, legea prevede și alte afișe obligatorii în orice magazin. Dacă sunteți proprietarul unui magazin, asigurați-vă că ați amplasat undeva la vedere afișe care prezintă copia după CUI din care să rezulte obiectul de activitate, autorizația de funcționare, adaosul comercial practicat, anunțul privind obligativitatea eliberării bonului fiscal, precum și baza legală cu articolele care îi protejează pe consumatori.

Potrivit start-up.ro, lipsa acestor afișe obligatorii în orice magazin atrage după sine amenzi din partea autorităților:

copie după CUI, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societății pentru care este autorizată să funcționeze

copie extras ONRC cu punctul de lucru; autorizația de funcționare

orarul de funcționare

adaosul comercial practicat

anunțul privind obligativitatea elibării bonului fiscal

numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORILOR – 02195551, adresa și numărul de telefon/fax ale comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor din raza teritorială, precum și adresa site-ului ANPC: www.anpc.gov.ro (se vor afișa în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcționare, în spațiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului)

Baza legală:

-art.26 OG 21/1992, privind protecția consumatorilor

-art.1 alin. (1) și (3) O 72/2010, privind unele măsuri de informare a consumatorilor

-art.1 alin. (f) Legea nr.12/1990, republicată privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări ilicite

-0159/2015, pentru stabilirea modelului și conținutului anunțului de atenționare a clienților referitor la obligația de respectare a prevederilor OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!