Fermierii vor primi bani de la stat ca sa angajeze tineri someri

La finalul lui 2018, Senatul, in calitate de Camera decizionala, a aprobat un proiect de lege care stimuleaza angajarea tinerilor in agricultura, acvacultura si industrie alimentara. Legea a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019 este un real sprijin pentru angajatorii din aceste sectoare de activitate.

Potrivit legii nr. 336/2018 privind aprobarea programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara, angajatorii din agricultura, acvacultura si industria alimentara vor primi lunar bani de la stat daca incadreaza in munca tineri in varsta de cel mult 40 de ani. Programul urmeaza sa se desfasoare pana in anul 2020.

“Scopul programului il constituie crearea de noi locuri de munca, cu accent deosebit pe evitarea migratiei, reprezentand un instrument activ in vederea atragerii tinerilor catre munca in agricultura, acvacultura si industria alimentara”, se arata in actul normativ.

Programul vizeaza acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultura, acvacultura si industria alimentara in vederea angajarii tinerilor pe perioada nedeterminata sau determinata, dar nu mai putin de un an, cu norma intreaga. Sprijinul financiar se acorda angajatorului fermier pe o perioada de 12 luni, in conditiile angajarii a minimum doi tineri beneficiari ai programului pe locuri de munca existente sau nou-create.

Cine beneficiaza de program

De prevederile legii pot beneficia angajatorii fermieri care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • sunt inregistrati conform legislatiei nationale in vigoare
  • desfasoara activitati in domeniul agriculturii, acvaculturii si/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de infiintare
  • nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au activitatea suspendata ori alte situatii similare reglementate de lege
  • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru
  • se obliga sa incadreze cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau determinata, dar nu mai putin de 12 luni, cu norma intreaga, in conditiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cel putin doi tineri beneficiari ai Programului
  • se obliga sa pastreze numarul locurilor de munca existente la data accesarii Programului si numarul locurilor de munca create prin Program.

Tinerii beneficiari ai programului trebuie sa aiba studii de specialitate in domeniul agricol, al acvaculturii si/sau industriei alimentare.

Ce stimulente primesc fermierii

Angajatorul fermier care face dovada angajarii a doi tineri beneficiari ai programului beneficiaza de urmatorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoana astfel angajata:

  • 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate in domeniul agricol, acvacultura si/sau industrie alimentara
  • 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum si cursuri de formare profesionala de scurta durata in domeniul agricol, al acvaculturii si/sau industriei alimentare
  • 500 lei pentru persoanele fara studii.

Pentru ca angajatorul fermier sa beneficieze de sprijinul financiar, tanarul trebuie sa nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la incheierea unui contract individual de munca pentru prima angajare sau sa nu fi avut incheiat un contract individual de munca cu acelasi angajator cu cel putin 12 luni inaintea angajarii prin prezentul program.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, tanarul beneficiar al programului care a fost angajat in conditiile prezentei legi beneficiaza de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de munca incheiat in cadrul programului.

Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, angajatorii fermieri au obligatia de a incheia cu tinerii beneficiari ai programului contracte individuale de munca cu norma intreaga, pe perioad nedeterminata sau determinata, dar nu mai putin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele necesare pentru acoperirea sprijinului financiar se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv prin directiile agricole judetene si/sau a municipiului Bucuresti.

Sursa: wall-street.ro
Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!