Ministerul Sănătății dorește înființarea Agenției Naționale de Informatizare a Sănătății

Ministerul Sănătății a supus dezbaterii publice înființarea Agenției Naționale de Informatizare a Sănătății, ca instituție publică de specialitate și personalitate juridică aflată sub coordonarea Ministerului Sănătății, urmând a fi condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit pentru mandat de cinci ani, prin decizia prim-ministrului.

Potrivit proiectului, Agenția Națională de Informatizare a Sănătății va fi finanțată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, putând realiza venituri suplimentare și din alte surse, conform legii, potrivit Agerpres.

Conform notei de fundamentare a proiectului, activitatea agenției va duce la o “corectă și eficientă cheltuire” a bugetului sănătății.

Prin completarea propusă în proiectul de ordonanță ne propunem existența unor informații corecte și reale, disponibile în timp real, pentru a facilita luarea, cu celeritate, a unor decizii corecte și fundamentate științific, de politică sanitară“, precizează sursa citată.

Agenția Națională de Informatizare a Sănătății are ca obiective  dezvoltarea şi implementarea sistemului informaţional în sănătate, colectarea, analiza, diseminarea datelor din sistemul de sănătate, precum şi prelucrarea datelor şi transmiterea rezultatelor cu privire la aceste date către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, fundamentarea politicilor şi strategiilor din domeniul sănătăţii, dezvoltarea de standarde informaţionale, definiţii şi dicţionare de date, dezvoltarea şi stabilirea de seturi de date minimale, evaluarea şi realizarea de recomandări referitoare la calitatea datelor şi informaţiilor, promovarea şi participarea la cercetarea şi dezvoltarea naţională în domeniul eHealth.

De asemenea, agenţia va mai avea ca obiective dezvoltarea sistemelor de telemedicină şi a platformelor de utilizare partajată a informaţiilor şi datelor între pacienţi şi furnizorii de servicii, între profesioniştii din sănătate şi reţele de informaţii de sănătate, promovarea de acţiuni comune pentru asigurarea securităţii confidenţialităţii datelor din sănătate, dezvoltarea de ghiduri referitoare la accesul la informaţia deţinută de instituţiile din sănătate, dezvoltarea specificaţiilor celor mai adecvate pentru achiziţionarea de tehnologie din domeniul informatic pentru sistemul de sănătate, în colaborare cu ceilalţi parteneri din sistemul de sănătate. 

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!