Proiect: Parcări speciale pentru biciclete în clădirile instituţiilor publice, autogări şi pieţe

Parlementari liberali au depus, la Senat, un proiect care prevede dotarea clădirilor publice, a pieţelor, a autogărilor sau staţiilor CFR cu parcări pentru biciclete, în acest sens fiind montate suporturile necesare, cât şi dispozitive antifurt.

„(1) Clădirile publice sau de utilitate publică, pieţele agroalimentare, târgurile, autogările şi staţiile de cale ferată ce deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minim zece biciclete, cât şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor dispozitive antifurt. (2) În vederea implementării măsurilor prevăzute la alineatul (1) cladirile istorice şi de patrimoniu se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform reglementărilor legale în domeniu”, prevede proiectul de lege.

Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor şi ale autorizaţiilor, se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice, centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz”, se mai precizează în propunerea de lege.

Totodată, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cât şi persoanele juridice cu capital privat sau de stat după caz, au obligaţia sa includă reprezentanti ai organizaţiilor neguvernamentale în comisiile de recepţie a lucrărilor de dotare ori de adaptare a obiectivelor prevăzute la alineatele anterioare.

Normele metodologice de aplicare vor fi emise de către Guvern în 60 de zile de la data intrării în vigoare a proiectului de lege. De asemenea, „în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz vor adopta măsurile prevăzute la art. 1”.

Iniţiativa legislativă prevede şi amenzi de până la 4.000 de lei pentru cei care nu amenajează parcările pentru biciclete, prevăzute şi cu dispozitive antifurt.

Art. 3 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000 şi 4.000 de lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1 si 3. Art.4 Constatarea contravenţiei prevazute la art.3 se realizează de personalul autorizat ale agenţiilor judeţene pentru plăţi şi înspecţie socială precum şi agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială a muncipiului Bucureşti, după caz”, arată proiectul de lege.

Iniţiativa legislativă „îşi propune încurajarea utilizării pe scară largă a bicicletei, atât în mediul urban, cât şi cel rural, prin instituirea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice situate atât în mediul rural, cât şi cel urban”, potrivit expunerii de motive a proiectului.

Iniţiativa legislativă a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!