George Simion: ”Respect pentru Diaspora înseamnă vot electronic”

Candidatul independent la alegerile europarlamentare, George Simion, declară, într-un comunicat de presă, că introducerea votului electronic, contact unic şi gratuit pentru raportarea abuzurilor la locul de muncă, a cazurilor de discriminare şi de exploatare a cetăţenilor români din Uniunea Europeană, birou de integrare în cadrul fiecărui consulat românesc din UE, sistem european de recunoaştere automată a calificărilor profesionale, a diplomelor universitare şi post-universitare obţinute în spaţiul comunitar şi program naţional de consiliere pentru copiii cetăţenilor români plecaţi la muncă în străinătate sunt câteva dintre proiectele sale pentru Diaspora.

Nu există Diaspora şi ţara, capitala şi provincia, cei de-o parte şi de alta a Prutului. Există o singură mare comunitate românească ce poate mai mult şi mai bine doar împreună. Nu trebuie să existe o Europă de Vest şi o Europă de Est, membrele fondatoare ale UE şi cele nou integrate. Trebuie să existe o singură Uniune care poate supravieţui şi se poate dezvolta în baza unităţii politice, a tratamentului egal şi corect, a asumării adevărului istoric“, a declarat recent la Bruxelles candidatul independent George Simion.

Sub sloganul “ROMÂNIA MARE ÎN EUROPA”, George Simion, va aduce în atenţia opiniei publice teme de interes naţional: Unirea Basarabiei cu România, protejarea drepturilor românilor din comunităţile istorice, sprijinirea românilor din judeţele Harghita şi Covasna, valorificarea potenţialului diasporei, dar şi al tuturor resurselor României.

10 PUNCTE PENTRU DIASPORA DIN PROGRAMUL POLITIC AL CANDIDATULUI INDEPENDENT LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE GEORGE SIMION

1. Asigurarea dreptului la vot şi liberalizarea accesului la viaţa politică
– Introducerea votului electronic pentru întreaga comunitate românească din afara graniţelor, incluzând comunităţile istorice şi românii aflaţi în afara Uniunii Europene;

– Digitalizarea procedurilor electorale, limitarea obstacolelor impuse accesului la viaţa politică pe teritoriul Uniunii Europene şi introducerea votului electronic în toate statele membre şi partenere din Europa, nu numai în vederea asigurării concurenţei loiale pe piaţa politică şi întăririi democraţiilor europene, dar totodată şi ca măsură de combatere a propagandei şi interferenţelor externe în vecinătatea estică dar şi pe teritoriul UE.

2. Nu suntem imigranţi în Europa, suntem cetăţeni europeni cu drepturi depline
– Stabilirea unui contact unic, gratuit, pentru raportarea abuzurilor la locul de muncă, a cazurilor de discriminare şi de exploatare a cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul Uniunii Europene. O astfel de iniţiativă trebuie dezvoltată şi promovată cu fonduri UE şi poate deveni chiar o iniţiativă la nivel european, venind în sprijinul autorităţilor din statele membre care se confruntă cu reţele de tip mafiot. Acestea din urmă includ adeseori cetăţeni români, victime dar şi făptaşi, şi perpetuează sclavia modernă, traficul de carne vie etc.

3. Limba română, drept fundamental pentru copiii români din afara graniţelor
– Introducerea la nivel european a unor standarde clar definite privind tratamentul minorităţilor pe teritoriul Uniunii Europene la care să adere şi statele partenere, beneficiare de fonduri şi investiţii din partea UE, precum statele din Parteneriatul Estic;

– Unul din cele mai importante principii care trebuie implementat la nivel european îl constituie dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba maternă. Deşi România acordă această facilitate propriilor minorităţi naţionale, comunităţile româneşti din Europa nu se bucură de aceleaşi drepturi;

– În spiritul reciprocităţii şi al unei tot mai strânse colaborări între popoarele Europei, toate statele membre trebuie să ofere gratuit această facilitate propriilor minorităţi naţionale.

4. Respectul pentru ai noştri – facilitarea integrării în ţara gazdă, dar şi a reintegrării pentru cei care doresc să se întoarcă în România

– Înfiinţarea unui birou de integrare în cadrul fiecărui consulat de pe teritoriul Uniunii Europene cu scopul de a oferi informaţiile necesare privind acomodarea, găsirea unui loc de muncă, îngrijirea medicală, integrarea copiilor în sistemul de învăţământ şcolar şi preşcolar etc. ;

– Coagularea tuturor programelor şi facilităţilor deja disponibile românilor care vor să se întoarcă în ţară într-un singur pachet informativ adaptat, cu sprijinul autorităţilor locale şi naţionale, fiecărui judeţ în baza locurilor de muncă disponibile, a condiţiilor necesare pentru reintegrarea minorilor în sistemul de învăţământ etc. Costurile pentru dezvoltarea şi promovarea unui astfel de proiect pot fi acoperite prin finanţări europene.

5. Respectul pentru ai noştri – repatrierea cetăţenilor români decedaţi în străinătate
– Introducerea obligativităţii, atât în mediul privat cât şi public, a repatrierii cetăţenilor Uniunii Europene decedaţi în urma accidentelor la locul de muncă, costurile privind repatrierea adăugându-se la despăgubirile aferente;

– În cazul deceselor care nu au loc în urma accidentelor la locul de muncă, introducerea obligativităţii la nivel european de acoperire a costurilor repatrierii de către statul de origine, cu o contribuţie din partea statului gazdă în care cetăţeanul în cauză a plătit impozite, taxe etc.

6. Dreptul de a studia şi de a munci în Europa nu înseamnă nimic fără un acces real la piaţa de muncă calificată
– Crearea unui sistem european de recunoaştere automată a calificărilor profesionale, a diplomelor universitare şi post-universitare obţinute în cadrul instituţiilor acreditate pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Creşterea bugetului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi simplificarea procedurilor de finanţare disponibile pentru organizaţiile din diaspora şi din comunităţile istorice care promovează limba, istoria şi cultura românească

8. Profesionişti în consulate si ambasade, nu pile şi relaţii
– Eficientizarea administraţiei publice şi a corpului diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi sancţionarea corespunzătoare a diplomaţilor neprofesionişti din consulatele şi ambasadele României.

9. Sprijin pentru copiii rămaşi acasă
– Elaborarea unui program naţional de consiliere pentru copiii cetăţenilor români plecaţi la muncă în străinătate, program care se poate derula prin intermediul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi a cărui misiune va fi şi de a asigura protejarea drepturilor acestor copii.

10. Uniţi, oriunde suntem
– Sprijinirea coagulării comunităţii româneşti din diaspora în jurul organizaţiilor, bisericilor şi afacerilor deschise de românii stabiliţi în străinătate, în vederea unei mai bune reprezentări politice la nivelul statului gazdă, în România şi la nivel european, dar şi în vederea realizării unei adevărate coeziuni sociale şi culturale la nivelul societăţii româneşti.

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!