Ministrul Educației propune ca orele de dirigenție să devină ore de consiliere si orientare profesională

Documentul “Educația ne unește”, elaborat de către ministrul Educației și pus deja în dezbatere publică, aduce schimbări în ceea ce privește diriginții. Mai exact, orele de dirigenție vor fi înlocuite cu ore de consiliere și orientare profesională, ținute de o persoană calificată în acest sens.

Se va pune accentul mai mult pe cunoștințe și abilități în diferite discipline. Practic, orele de dirigenție au fost regândite pentru a-i ajuta pe elevi să se orienteze mai bine profesional în viață, mai ales că acești consilieri vor sta mai mult de vorbă cu cei care nu sunt hotărâți ce fel de studii vor să urmeze.

Dacă până acum orele de dirigenție au fost susținute de profesorii care au primit o anumită generație (clasele V-VIII sau clasele IX-XII), de data aceasta este vorba despre personal calificat care îi poate ajuta mai bine pe elevii, în mod concret, un om specializat în orientare profesională mult mai competent decât dirigintele obișnuit.

Accentul este pus atât pe cunoștinte și abilități în diferite discipline, cât și pe competențe transversale. Elevul termină ciclul cu o bază de date și o serie de competențe care să-i permită o înțelegere a lumii în care trăiește și o funcționare autonomă în cadrul societății. Se dezvoltă, în principal, interesul pentru știință, arte, studiu și muncă, astfel încât adolescentul să poată să aleagă un parcurs școlar ulterior, fie în domeniul tehnic, vocațional sau profesional, fie pe filiera teoretică. Absolventul utilizează concepte, explică procese naturale, sociale, tehnologice, sentimente, emoții și formulează puncte de vedere argumentate. Utilizează diferite tehnici de gândire și expresie creativă pentru a rezolva probleme și pentru a crea un produs personal. Argumentează preferințele personale, analizează propriul potențial de progres, participă la elaborarea proiectului de dezvoltare personală și explorează diferite oportunități de pregătire școlară și profesională. Consilierea școlară are un rol important în acest ciclu și îl ajută pe tânăr să își aleagă viitoarea profesie“, menționeaza documentul.
 
În prezent, activitatea dirigintelui cuprinde activitatea la clasă (o oră pe săptămână, consemnată în condică), desfășurată conform programelor școlare pentru aria curriculară Consiliere și orientare, pentru clasa pregătitoare și clasele I-XII/XIII și atribuțiile prevăzute în regulamentul cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar și OMENCS nr. 5132/2009 (activități de management al clasei, activități extracurriculare și extrașcolare, de consiliere și suport educațional pentru elevi și părinți etc).

Mai exact, dirigintele desfășoara activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Se presupune că el îi cunoaste cel mai bine pe elevi și îi poate ajuta în aceste direcții, chiar dacă nu este neapărat specializat în orientare profesională.

Sursa foto: adevarul.ro
Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!