ANAF aduce modificări importante “listei rușinii”

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis un proiect de ordin conform căruia se dorește modificarea listei debitorilor. Astfel, persoanele fizice vor fi excluse de pe lista ruşinii iar  sumele pentru care companiile vor continua să apară pe aceasta, vor crește semnificativ.

Noul act normativ arată că nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare şi cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autorităţile contractante.

Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante menţionate anterior al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

În prezent, actul normativ care este în vigoare din 3 februarie 2016 indică următoarele plafoane: 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice.

În schimb, noul act normativ abrogă prevederile pentru persoanelor fizice, inclusiv notificarea de către organul fiscal căruia îi este arondat.

Produsul informatic de întocmire şi transmitere a informaţiilor, precum şi gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. De corectitudinea acestor informaţii care vor fi transmise Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare în vederea publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării”, mai arată proiectul de act normativ.

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!