PMB a publicat lista beneficiarilor de eco-vouchere acceptați în cadrul “Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”

Primăria Municipiului București a publicat pe site-ul www.pmb.ro, la secțiunea “Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat”, lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere din cadrul “Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”.
Lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere cuprinde, pentru fiecare persoană în parte, numărul poziției în lista celor 5.000 de proprietari acceptați în Program, codul primit la înregistrare, inițialele numelui și prenumelui sau denumirea persoanei juridice, precum și data și ora înregistrării, cu mențiunea că aceste informații sunt redactate fără diacritice.
În perioada 03.05.2019-16.05.2019, comercianții eligibili, interesați să accepte la plată eco-voucherele emise de Primăria Capitalei, se pot înscrie în acest program.
Concomitent cu derularea etapei de selecție a unițăților comerciale participante la Program, Primăria Municipiului București va transmite către prestator nota de comandă pentru tipărirea eco-voucherelor și ulterior, distribuirea lor prin curier, la adresa beneficiarilor. Primăria Capitalei derulează selecția unităților comerciale participante la Program, precum și tipărirea eco-voucherelor și distribuirea acestora către beneficiari în baza contractului de prestări servicii încheiat cu UP România.
Beneficiarii eco-voucherelor vor intra în posesia acestora începând cu luna iunie 2019.
Eco-voucherele nominale vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/ sediu social/ corespondență ale beneficiarului eco-voucherului, cu semnătura de primire pe Scrisoarea de transport (AWB-Airway Bill).
În situația în care eco-voucherul nu poate fi înmânat beneficiarului de către curier, acesta va fi returnat Primăriei Municipiului București, urmând a fi înmânat personal beneficiarului, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii din Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.
În cazul în care eco-voucherul nu va putea fi ridicat de beneficiar, o altă persoană împuternicită de acesta va putea ridica eco-voucherul pe baza unei împuterniciri în formă autentică și a CI/ BI în original, cu semnătura de primire.
Curierul va contacta telefonic beneficiarul și va încerca livrarea plicului, ce conține carnetul eco-voucher (1 carnet eco-voucher compus din 3 file în valoare de 3.000 lei fiecare filă), de minimum 3 ori în termen de 15 zile lucrătoare.
În cazul deteriorării sau pierderii eco-voucherului de către beneficiar, Primăria Municipiului București este absolvită de orice răspundere.
În urma verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate din Regulament a celor 6.000 de participanți înscriși, în Program au fost acceptați 5.000 de proprietari.
Grupul de lucru constituit în vederea implementării Programului a verificat dosarele depuse, fiind admise 4.193 de dosare si respinse 49.
(Cele 49 de dosare respinse cuprind atât proprietari acceptați în Program care și-au casat autovehiculul uzat înainte de data publicării “Listei celor 5.000 de proprietari acceptați în Program”, respectiv data de 23.11.2018, cât și proprietari care și-au casat/ radiat autovehiculul sau și-au depus dosarul de acordare eco-voucher după data de 21.02.2019, data limită pentru casarea/radierea și depunerea documentelor la Centrul de Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii al Primăriei Municipiului București. Toate aceste situații reprezintă condiții obligatorii de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Programului, nerespectarea acestora ducând la excluderea din Program).
Programul Primăriei Capitalei „de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere” a fost inițiat la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, și aprobat de Consiliul General în sedința din data de 26 iulie 2018.
Prin acest proiect, Primăria Capitalei vine în sprijinul bucureștenilor care doresc să renunțe la autovehiculele uzate, oferindu-le eco-vouchere în valoare de 9.000 de lei. Cu aceste eco-vouchere, bucureștenii declarați eligibili își vor putea achiziționa autoturisme noi EURO 6, non-diesel, mijloace de locomoție noi ‘prietenoase cu mediul’, non-diesel, hibride sau electrice, obiecte electrocasnice și electronice noi, cu clasă energetică superioară.
Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!